Wytyczenia budynków

Zanim zacznie się budowa

Geodezyjne tyczenie ma na celu zlokalizowanie obiektu w terenie zgodnie z wartościami projektowymi oraz przestrzennie w odniesieniu granic działki lub/i innych obiektów. Geodezyjne wytyczenie budynku odnotowuje się w dzienniku budowy. Aby wytyczyć budynek geodeta potrzebuje: projektu budowlanego z rzutem fundamentów oraz plan zagospodarowania działki/terenu. Plan zagospodarowania terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych, w skali 1:500.

Na podstawie danych (miar) z projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania geodeta opracowuje miary do wyniesienia obiektu w terenie (wytyczenia). Wstępnie przed tyczeniem budynku należy zdjąć wierzchnią warstwę ziemi tzw. „humus”. Zakres wybrania ziemi można wyznaczyć samodzielnie lub poprosić geodetę.

Klient przygotowuje podaną przez geodetę ilość desek o odpowiedniej długości wraz z palikami. Deska oraz paliki tworzą ławę budowlaną, która służy do stabilizacji tyczonych punktów na zewnątrz wykopu. Punkty są stabilizowane gwoździami, co pozwala na rozciągnięcie między nimi drutów/żyłek i odtworzenie obrysu/osi poprzez zrzutowanie na dno wykopu punktów ich przecięć Należy mieć na uwadze, iż paliki powinny być naostrzone i ODPOWIEDNIEJ grubości tak aby ława była stabilna po wbiciu w ziemię. Wyznacza się także projektowany poziom „0” budynku, czyli rzędną parteru. Poziom zerowy oznacza się na ławach budowlanych w kilku miejscach.

Czas i koszt tyczenia zależy od ilości tyczonych punktów Punkty tyczone stabilizowane są w wykopie a następnie przenoszone na ławy budowlane.