Elektroniczna inwentaryzacja powykonawcza sieci gazowych

Inwentaryzacja powykonawcza

Elektroniczna inwentaryzacja sieci gazowych jest uzupełnieniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja elektroniczna jest zgodna z wymogami GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) oraz z wymogami danego operatora sieci. Klasyczna inwentaryzacja obejmuje sporządzenie klasycznych map oraz sporządzenie kopii szkiców powykonawczych.
Elektroniczna inwentaryzacja obejmuje sporządzenie plików wsadowych do systemów GIS lub elektronicznego zasobu sieci. Systemy te następnie tworzą bazę danych geograficznych, ilościowych, geodezyjnych, branżowych i innych, które wspierają rozwój, planowanie, ocenę majątku firmy i szereg innych zalet.
Posiadamy niezbędne doświadczenie i oprogramowanie do elektronicznej ewidencji sieci gazowych dystrybucyjnych oraz sieci przesyłowych.

Sieci gazowe dystrybucyjne
Sieć gazową dystrybucyjną tworzą gazociągi wysokiego, średniego (niektóre źródła wyróżniają jeszcze podwyższone średnie ciśnienie) i niskiego ciśnienia. Zadaniem tych sieci jest dostarczenie gazu do odbiorcy, lub innego systemu dystrybucji. Za ten rodzaj sieci odpowiada Operator Systemu Dystrybucyjnego. Elektroniczna inwentaryzacja sieci gazowych dystrybucyjnych obejmuje, na podstawie pomiaru geodezyjnego i w oparciu o współrzędne – opracowaniu pliku wektorowego z bazą danych. Takim standardem jest shapeflie. Stanowi go zbiór plików odpowiadających wektorowemu obrazowi sieci i topologii sieci wraz z bazą danych o każdym elemencie sieci.
Zleceniodawca otrzymuje: klasyczne mapy powykonawcze, kopie szkiców z inwentaryzacji powykonawczej, nośnik danych z plikami wsadowymi do systemu, plikiem tekstowym stanowiącym wykaz współrzędnych punktów gazociągu oraz kopię dokumentów w pliku *.pdf
W latach 2008-2009 wykonaliśmy dziesiątki pomiarów powykonawczych sieci gazowych i przyłączy, oraz mieliśmy udział w tworzeniu GIS-owskiej bazy informacji o sieci w standardzie „shapefile” dla GSG, na terenie powiatu nyskiego i prudnickiego. Nasze uwagi i spostrzeżenia były wprowadzane również do geodezyjnego oprogramowania wspomagającego „tworzenie” plików wsadowych dla systemu GIS zgodnie z wymogami i instrukcjami branżowymi.

Wykonaliśmy m.in. takie realizacje jak:
Kompleksowa obsługa budowy gazociągu średniego cisnienia PE Ř 350 – do zakładu produkcji bioetanolu „BIOAGRA S.A”, relacji Goświnowice – Głębinów, wraz z obsługą budowy 2 stacji redukcyjno – pomiarowych w Goświnowicach oraz Głębinowie. około 800m.
W latach 2008-2009 kompleksowa obsługa geodezyjna sieci gazowych i przyłączy, wraz z elektroniczną inwentaryzacją powykonawcza (SHP)dla powiatów nyskiego i prudnickiego.

Sieci gazowe przesyłowe wysokich ciśnień
Sieć gazowa przesyłowa (wysokiego ciśnienia) służy do transportu gazu z miejsca wydobycia do obszaru dystrybucji oraz do transportu pomiędzy obszarami dystrybucji. Cała infrastruktura składa się z zespołu gazociągów (stalowych), tłoczni gazu, podziemnych zbiorników i komór magazynowych, stacji gazowych i związanej z nimi infrastrukturą.

Nasza firma specjalizuje się w pomiarach sieci gazowych wysokiego ciśnienia na obszarze województwa opolskiego. Oferujemy kompleksowe usługi geodezyjne przy realizacji tego typu inwestycji.

Oferujemy wytyczenia sieci gazowych i infrastruktury – po wcześniejszym zgłoszeniu i dostarczeniu projektu.
Sieci gazowe wysokiego ciśnienia tak jak inne sieci – mierzy się w wykopie, przez zasypaniem. Termin i miejsce rozpoczęcia robot należy zgłosić do nas w uzgodnionym wcześniej terminie.
Podobnie jak w przypadku sieci gazowych dystrybucyjnych – mamy do czynienia z elektroniczną inwentaryzacją sieci gazowych.
Nasza firma oferuje inwentaryzacje elektroniczne sieci gazowych wysokiego ciśnienia. Czynności te wykonuje się w specjalnym systemie „IKART”, opartym o środowisko programu MicroStation, oraz w oparciu o wytyczne i wymagania branżowe. Pliki wynikowe są całkowicie zgodne z wymaganiami Operatora Systemu Przesyłowego.
Zleceniodawca otrzymuje oprócz map klasycznych – plik wektorowy z przebiegiem sieci, skalibrowanym rastrem mapy zasadniczej w pasie gazociągu. Plik ten z „wbudowaną” bazą danych, jest gotowy do importu przez cyfrowy system Operatora Gazociągów Przesyłowych (GazSystem).

Wykonaliśmy m.in. takie realizacje jak:
Obsługa geodezyjna gazociągu średniego ciśnienia Ř 180 relacji Zawadzkie – Kolonowskie długości około 11 km.,
Obsługa geodezyjna gazociągu Lewin Brzeski – Paczków, odgałęzienie do SRP Otmuchów około 3 km.,
Kompleksowa obsługa geodezyjna gazociągu wysokiego ciśnienia Ř 150 relacji Szonów – Głuchołazy, około 20 km., wraz z wykonaniem numerycznej mapy branżowej w systemie IKART (Standard Polgaz).