Dodaj do zakładek
INSTALGEO
Geodezja
Usługi Geodezyjne i Projektowe Marek Job
ul. Armii Krajowej 26, 48-300 Nysa
NIP: 753-153-50-16 REGON: 531645941
Wytyczenia budynków

Geodezyjne tyczenie ma na celu zlokalizowanie obiektu w terenie zgodnie z wartościami projektowymi oraz przestrzennie w odniesieniu granic działki lub/i innych obiektów. Geodezyjne wytyczenie budynku odnotowuje się w dzienniku budowy. Aby wytyczyć budynek geodeta potrzebuje: projektu budowlanego z rzutem fundamentów oraz plan zagospodarowania działki/terenu. Plan zagospodarowania terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych, w skali 1:500.

Na podstawie danych (miar) z projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania geodeta opracowuje miary do wyniesienia obiektu w terenie (wytyczenia). Wstępnie przed tyczeniem budynku należy zdjąć wierzchnią warstwę ziemi tzw. "humus". Zakres wybrania ziemi można wyznaczyć samodzielnie lub poprosić geodetę.

Rozmiar: 26182 bajtów Rozmiar: 26182 bajtów

Klient przygotowuje podaną przez geodetę ilość desek o odpowiedniej długości wraz z palikami. Deska oraz paliki tworzą ławę budowlaną, która służy do stabilizacji tyczonych punktów na zewnątrz wykopu. Punkty są stabilizowane gwoździami, co pozwala na rozciągnięcie między nimi drutów/żyłek i odtworzenie obrysu/osi poprzez zrzutowanie na dno wykopu punktów ich przecięć Należy mieć na uwadze, iż paliki powinny być naostrzone i ODPOWIEDNIEJ grubości tak aby ława była stabilna po wbiciu w ziemię. Wyznacza się także projektowany poziom "0" budynku, czyli rzędną parteru. Poziom zerowy oznacza się na ławach budowlanych w kilku miejscach.

Czas i koszt tyczenia zależy od ilości tyczonych punktów Punkty tyczone stabilizowane są w wykopie a następnie przenoszone na ławy budowlane.


Rozmiar: 41061 bajtów Rozmiar: 33009 bajtów Rozmiar: 37315 bajtów Rozmiar: 29152 bajtów

[Podstawa prawna:]
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U. nr 25 z dnia 13 marca 1995 r. poz. 133) W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.]
  • Strona główna
    Usługi
    Kontakt z nami
    Dojazd do firmy