Dodaj do zakładek
INSTALGEO
Geodezja
Usługi Geodezyjne i Projektowe Marek Job
ul. Armii Krajowej 26, 48-300 Nysa
NIP: 753-153-50-16 REGON: 531645941
Rozgraniczenia i wznowienia granic

Wznowienie granic jest to jednoznaczne odnalezienie lub odnowienie (wznowienie) istniejących punktów granicznych działki. Wznowienia dokonuje się na podstawie DOKUMENTÓW istniejących dla danej nieruchomości i z nią powiązanych miarami, pomiarem geodezyjnym i innymi obliczeniami, na podstawie których "odtwarza" sie je w terenie. W dokumentach tych pisze, w jaki sposób (za pomocą czego) zastabilizowano punkty. Nie zawsze będzie to klasyczny betonowy kamień (granicznik), często znajduje się kamienie granitowe, bolce, rurki żelazne lub nawet... butelki odwrócone do góry dnem ;)

Geodeta nie jest w tym postępowaniu stronniczy. Nie ma się prawa osądzać, iż wznawia się jakikolwiek punkt graniczny - na korzyść strony zlecającej. Wszystkie czynności geodezyjno-prawne przeprowadza się na podstawie analizy istniejących dokumentów. Zawiadamia sie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - o dniu i godzinie okazania granic. Zawiadamia się właściciela danej nieruchomości oraz właścicieli nieruchomości sąsiadujących z przedmiotową działką

Jeżeli istniejące dokumenty nie pozwalają na jednoznaczne wznowienie punktów granicznych wówczas przeprowadza się rozgraniczenie. Czynności te, po pisemnych zawiadomieniach wszystkich zainteresowanych stron - przeprowadza się przy ich udziale. W razie sporu, geodeta proponuje ugodę. Jeżeli strony nie mogą dojśc do porozumienia w sprawie ustalenia przebiegu granicy wówczas sprawę kieruje się do sądu.

   
     
     
Strona główna
Usługi
Kontakt z nami
Dojazd do firmy