Dodaj do zakładek
INSTALGEO
Geodezja
Usługi Geodezyjne i Projektowe Marek Job
ul. Armii Krajowej 26, 48-300 Nysa
NIP: 753-153-50-16 REGON: 531645941
Mapy do celów projektowych

Oferujemy Państwu wykonanie map do celów projektowych w technice analogowej (klasyczne papierowe mapy), oraz wykonujemy mapy w technice cyfrowej w standardzie AutoCad (*.dwg) i Microstation (*.dgn). W przypadku map cyfrowych posiadamy możliwość wyplotu (własny ploter) w dowolnej dostępnej skali. Usługę wyplotu map świadczymy także dla innych firm geodezyjnych :)Więcej informacji:  ››› rozwiń/zwiń ‹‹‹
    Mapa do celów projektowych - jest niezbędna podczas procesu inwestycyjnego. Mapa do celów projektowych zawiera w sobie aktualne informacje o terenie objętym zakresem inwestycji. Informacje te stanowią treść mapy zasadniczej jak: istniejąca zabudowa, sieci uzbrojenia terenu, zadrzewienie, skarpy, rowy, ogrodzenia, budynki, budowle. Dodatkowo mapa taka zawierać powinna aktualne dane ewidencyjne jak: granice działek i użytków, numery działek i budynków. Na mapę do celów projektowych nanosi się projektowane na danym obszarze sieci uzbrojenia terenu. Ma to na celu uniknięcie kolizji z projektowanej inwestycji z innym projektowanym już obiektem czy uzbrojeniem.
    Wg. obowiązujących przepisów zakres mapy powinien obejmować obszar w pasie szerokości conajmniej 30 m od planowanej inwestycji.
    Ostateczny zakres aktualizacji mapy i skalę określa się w zależności od rodzaju inwestycji, obszaru jaki ma obejmować i lokalizacji. Od tych informacji zależy cena mapy i czas wykonania. Niezbędna jest tutaj ścisła współpraca z projektantem.
    Gotowa mapa jest dokumentem, który musi być opieczętowany przez odpowiedni Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Mapa powinna posiadać klauzulę o przyjęciu do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego oraz klauzulę "Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych" (art. 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia z dnia 17 maja 199r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny). Mapy nieopieczętowane i bez klauzul są nieważne i nie mogą służyć do projektowania.
[Podstawa prawna i przepisy związane:
 • § 4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. nr 25 z dnia 13 marca 1995 r. poz. 133)]
 • art. 34 ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 27 marca o zmianie ustawy oraz zmianie niektórych ustaw;
 • poz. § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 z 1998 r. poz. 906)
 • w § 9 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).
 • Strona główna
  Usługi
  Kontakt z nami
  Dojazd do firmy